Regulamin

Regulamin korzystania i zakupów w sklepie internetowym przedwojenny.pl:

 1. Definicje:
  a. „Sklep” – sklep internetowy przedwojenny.pl.
  b. „Użytkownik” – osoba korzystająca z usług sklepu przedwojenny.pl.
  c. „Towar” – produkty oferowane do sprzedaży przez sklep przedwojenny.pl.

 2. Warunki ogólne:
  a. Korzystanie ze sklepu przedwojenny.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  b. Sklep przedwojenny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
  c. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu przedwojenny.pl. d. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz akceptacja regulaminu.

 3. Zamówienia:
  a. Składając zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za zamówione towary oraz do podania prawdziwych danych kontaktowych.
  b. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail.
  c. Sklep przedwojenny.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru lub w innych uzasadnionych przypadkach.

 4. Ceny i płatności:
  a. Ceny towarów podane na stronie sklepu przedwojenny.pl są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  b. Sklep przedwojenny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym czasie.
  c. Płatności za zamówione towary można dokonać poprzez system płatności online lub przelew tradycyjny na podane konto bankowe.
  d. Towary zostaną wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu przedwojenny.pl.

 5. Dostawa:
  a. Koszty dostawy ponosi Użytkownik i są one widoczne podczas składania zamówienia.
  b. Sklep przedwojenny.pl dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary zostały dostarczone w jak najszybszym czasie.
  c. Sklep przedwojenny.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie lub inne przyczyny od siebie niezależne.

 6. Zwroty i reklamacje:
  a. Użytkownik ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia bez podania przyczyny.
  b. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania i jest w stanie niezmienionym.
  c. W przypadku reklamacji towaru, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem przedwojenny.pl w celu uzgodnienia dalszych kroków.

 7. Ochrona danych osobowych:
  a. Sklep przedwojenny.pl zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  b. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

 8. Postanowienia końcowe:
  a. Niniejszy regulamin jest ważny od daty opublikowania na stronie sklepu przedwojenny.pl.
  b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  c. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Podpisano, Sklep przedwojenny.pl

Twój koszyk
Scroll to Top