Malowana figurka Husaria XVII wiek

79,00 

Dzieje Oręża Polskiego

Husaria XVII wiek Husaria to typowo polska formacja, która zaliczana jest do najskuteczniejszych w dziejach kawalerii. Zaciąg miał charakter „towarzyski”.

Dostępne 8 w magazynie

,
Gwarancja bezpieczeństwa

Dzieje Oręża Polskiego
Husaria XVII wiek
Husaria to typowo polska formacja, która zaliczana jest do najskuteczniejszych w dziejach kawalerii. Zaciąg miał charakter „towarzyski”. Dokonywali go wśród szlachty rotmistrzowie. Wyposażeni w specjalny list dobierali znanych sobie żołnierzy „towarzyszy”. Podstawową jednostką organizacyjną była 100 osobowa rota zwana też chorągwią, składająca się z kilkudziesięciu 4 osobowych pocztów. Towarzysz husarski uzbrojenie kupował sam. Od króla dostawał żołd i kopię. Wyposażenie husarza stanowiły: koń z rzędem, stalowa zbroja w postaci kirysu wraz z naramiennikami, karwaszami, oraz szyszak z daszkiem, nosalem i folgowym nakarcznikiem. Podstawową bronią była 4-5 metrowa, drążona w środku osikowa kopia, koncerz, szabla z paluchem, często też nadziak i 2 pistolety kołowe.
Ozdobnymi elementami były przerzucone przez zbroję skóry dzikich zwierząt oraz mocowane na plecach skrzydła z orlimi piórami Przełamujące szarże husarii pozwoliły odnosić zwycięstwa nad kilkakrotnie liczniejszym wrogiem w bitwach: pod Kircholmem (1605), Kłuszynem (1610), Chocimiem (1621 i 1673), oraz Wiedniem (1683).
Figurka metalowa o wymiarze 54 mm

    The History of Polish Arms
The Polish Hussars, 17th century
The Hussars were a typically Polish formation, which is considered to be the most effective in the history of the cavalry. Recruitment had “companionable” nature. It was carried by cavalry masters from among the nobility. Equipped with a special letter, they selected comrades-in-arms whom they knew personally. The basic organizational unit was chorągiew (literally: banner) comprising approximately one hundred soldiers and divided into several dozen 4-person units (poczet). The Hussar had to provide his own armament. From the king he was getting soldier’s pay and a lance (kopia). The Hussar’s equipment consisted of a horse with tack, steel armour in the form of a cuirass with epaulettes, arm-guard, and a lobster-tailed pot helmet with a visor, sliding bar nasal and neck guard. The primary weapon was a 4-5 meter long lance made of aspen wood hollow inside, stabbing sword called koncerz, saber with finger, often horseman’s pick (nadziak) and two wheel-lock pistols. Skins of wild animals thrown over the armour and wings with eagle feathers mounted on the back constituted decorative elements of the armament. The Hussars’ charges helped to overcome several times more numerous enemy in the battles at Kircholm (1605), Kłuszyn (1610), Chocim (1621 and 1673), and Vienna (1683).
54 mm metal figurine

Twój koszyk
Malowana figurka Husaria XVII wiek
79,00 

Dostępne 8 w magazynie

Scroll to Top