Król Polski Zygmunt III Waza obraz miedziany 33x24cm

99,00 

Zdjęcie w sklepie przedstawia konkretnie przedmiot którego dotyczy sprzedaż, każdy z nich jest wykonywany indywidualnie i nie ma możliwości wykonania w 100% identycznego dzieła.

Obraz miedziany na zdjęciu pochodzi z kolekcji poświęconej polskim ludowym tańcom jest efektem wyjątkowego rękodzieła manufaktury i pracy ręcznej od samego początku aż do finalnego efektu obrazu miedzianego w ramce.

Wymiar obrazu miedzianego ramki 33×24 cm

Dostępne 1 w magazynie

Gwarancja bezpieczeństwa

Obraz miedziany przedstawia postać wielkiego polaka jakim był Król Zygmunt III Waza, był jednym z najdłużej panujących władców w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1587 do 1632 roku. Za jego panowania wojska polskie opanowały Moskwę, a terytorium Rzeczypospolitej powiększono o ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, dzięki czemu Polska osiągnęła obszar 990 tys. km², co stanowiło największą powierzchnię, jaką nasze państwo miało w swej historii.

W 1596 roku król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z krakowskiego Wawelu do Warszawy. Historycy wskazują wiele powodów przeniesienia stolicy Polski. Dodatkowo w Warszawie odbywały się sejmy i elekcje królewskie, a miasto znajdowało się bardziej w centrum mocarstwa jakim była Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wpływ na decyzję monarchy miał również pożar, który strawił zamek na Wawelu 1596 roku

Obraz miedziany na zdjęciu pochodzi z kolekcji poświęconej polskim władcom jest efektem wyjątkowego rękodzieła manufaktury i pracy ręcznej od samego początku aż do finalnego efektu obrazu miedzianego w ramce.

Wymiar obrazu miedzianego ramki 33×24 cm,

Twój koszyk
Król Polski Zygmunt III Waza obraz miedziany 33x24cm
99,00 

Dostępne 1 w magazynie

Scroll to Top