Polityka zwrotów

Polityka Zwrotów

Polityka Zwrotów sklepu Przedwojenny.pl

Niniejsza Polityka Zwrotów określa zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym Przedwojenny.pl. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami przed dokonaniem zwrotu.

1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu.

1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem).

1.3. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej sklepu i można go użyć, ale nie jest to obowiązkowe.

2. Skutki odstąpienia od umowy

2.1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2.2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Zwrot produktów

3.1. Konsument zobowiązany jest odesłać produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

3.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

3.3. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Reklamacje

4.1. W przypadku stwierdzenia wad produktu Konsument ma prawo złożyć reklamację.

4.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: [Adres e-mail do kontaktu] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4.3. W reklamacji należy podać dane kontaktowe, opis wady oraz żądanie Konsumenta. Zalecamy dołączenie dowodu zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Konsument zostanie poinformowany o wyniku reklamacji drogą, którą zgłosił reklamację.

5. Kontakt

W razie pytań dotyczących zwrotów i reklamacji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@pik.sklep.pl lub telefonicznie: +48 50 83 70 261.

Twój koszyk
Scroll to Top